ANALİZ VE RAPORLAMA

ANALİZ VE RAPORLAMA

SROI Analizi

SROI (Social Return on Investment) Analizi her sektörden her ölçekte kuruluş için üç nedenle çok önemlidir;

  1. Olumlu, olumsuz, beklenen ve beklenmeyen değişimlerin tespit edilmesine istinaden faaliyetlerin hedeflerin ötesinde yarattığı değişimlerin tümünün ortaya çıkarılarak, yaratılan etkinin tüm yönleriyle değerlendirilmesini sağlamak, yani etkiyi tüm yönleriyle tespit etmek için
  1. Faaliyet kaynaklarının paydaşlar için en yüksek değeri yaratan noktalara yönlendirmek, değer yaratmayan noktalara boşa kaynak harcanmasının önüne geçmek, yani kaynak yönetimi için
  1. Değişimlerin finansal eşdeğerlerinin tespit edilmesine istinaden hesaplanan SROI oranı ile projeye yapılan yatırım ile yaratılan değişim değerini aynı birim üzerinden (parasal değer ile) karşılaştırmak için

 

SROI Analizi ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SROI+

SROI Analizi ile sürdürülebilirlik raporu veya entegre raporun bir araya geldiği raporlamadır. Çıktıların (outputs) sonuçlarını (outcomes) ve bu sonuçların hangi sermaye türlerini beslediğini gösteren raporlama yalnızca Türkiye’de Atlı Danışmanlık tarafından yapılmaktadır.

Kuruluşların kendi iç süreçlerinde değer yaratan faaliyetlere yatırım imkânı, değer yaratmayan faaliyetler için kullanılan kaynakların da daha verimli faaliyetlere aktarılmasına olanak tanır.

Özellikle Entegre Raporlama sisteminde kullanılan altılı sermaye sisteminde faaliyetlerin hangi sermaye türlerini ne kadar geliştirdiğini ölçmek ve raporlamak SROI+ sistemi ile mümkündür.

Entegre Raporlama

Finansal olmayan performans olarak nitelendirilen her verinin finansal raporlamada yeri bulunmaktadır. Finansal performans ile finansal olmayan performans arasındaki ilişkiyi kurabilmek buradaki en kritik noktadır.

Kuruluşların bu iki farklı performansına yönelik farklı raporlama türlerinden faydalanmaları, paydaşların kuruluşları bir bütün olarak değerlendirmelerini zorlaştırmaktadır. Bu iki performans türünü bir araya getiren entegre raporlama kuruluşların değer yaratma süreçlerini ve bu değeri optimize etmelerine yönelik iş süreçlerinin yönetimine dair paydaşlar, özellikle yatırımcılar, için kritik öneme sahip bir raporlamadır.

TOP